Ledige job

Vi er, hvor du er

Facebook EY Danmark Karriere

Instagram @eydenmarkcareers

EY LinkedinEY Talent Netværk på LinkedIn
Søg om optagelse i EY’s netværksgruppe for talentfulde studerende og nyuddannede. 

Dine muligheder

EY - Career
 • Share

Vi er globalt førende inden for vores fire service lines Assurance, Advisory, Tax, Transactions. Vores brede palette af services betyder også flere udviklings- og karrieremuligheder for dig inden for en lang række områder med internationale perspektiver. Hvilken rolle vil du spille i det store billede som fremtidig EY’er? 

Globale muligheder med sektorfokus

Hos EY har vi et stærkt fokus på at opbygge og dele brancherelateret viden, der forudsiger markedstendenser, identificerer udfordringer i industrier , og vi udvikler klare ‘points of view’ i relevante sektorspørgsmål. For dig betyder det muligheden for at arbejde med førende virksomheder inden for netop den eller de brancher, der interesserer dig: 

 • Automotive & Transportation
 • Consumer Products
 • Financial Services
 • Forest Products, Paper and Packaging
 • Government & Public Sector
 • Health
 • Industrial Products
 • Life Sciences
 • Media and Entertainment
 • Mining & Metals
 • Oil & Gas
 • Power & Utilities
 • Private Equity
 • Real Estate
 • Technology
 • Telecommunications 

High-performing teams er en forudsætning – og som en del heraf vil du møde nogle af de mest krævende og spændende udfordringer i markedet. Du får rig lejlighed til at dykke ned i de forretningsmæssige fænomener, der præger verden i dag. Uanset om det handler om digitalsering, cyber security eller start-ups og entrepreneurskab, kan du være sikker på, at vi er involveret – og det vil du også blive.

Samtidig får du chancen for at arbejde i en stærkt integreret global virksomhed med internationale kolleger, kunder og projekter. Her er internationale opgaver, udstationeringer og udvekslingsprogrammer inden for rækkevidde. Hvordan lyder 230.000 nye kolleger i mere end 150 lande – herunder 6.800 EY’ere i Norden alene.
 

Assurance 

EY - Tobias OppermannAssurance er vores største service line. Gennem vores indsigt og ydelser sikrer vi korrekt og uafhængig finansiel information til virksomheder, investorer og myndigheder og opbygger tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. Som en del af vores revisionsteam bliver du stærk inden for kerneområderne revision, regnskab og skat og får træning i kommunikation, samarbejde, teamledelse og planlægning. Gennem EY’s revisortrainee-program får du mulighed for at tage en af landets mest respekterede uddannelser og ende som sparringspartner for toppen af dansk erhvervsliv.

Revision udgør den største andel af vores services og suppleres af en række specialiserede forretningsområder: climate change and sustainability services, fraud investigation and dispute services, accounting compliance and reporting services, og financial accounting advisory services.

Advisory 

EY - Maria B JessenEY har et af de bredeste, globale konsulentnetværk blandt professional services virksomheder. Vi hjælper virksomheder med at udnytte deres fulde potentiale, innovere, vækste eller forandre sig og skabe målbare og bæredygtige resultater. Med vores forretnings- og sektorindsigt skaber vi performance-forbedringer. I Norden arbejder vi i Advisory som én samlet rådgivningsenhed. Det betyder, at vi hurtigt kan mobilisere vores konsulenter og sikre vores kunder adgang til de rette kompetencer, den rette viden og sektorindsigt.

Vores specialiserede konsulentteams fokuserer på optimering af virksomhedens forretningsprocesser, herunder strategi og kundehåndtering, logistik og indkøb, finansiel styring, risiko styring, HR og IT samt advisory indenfor outsourcing og financial services.

Tax and Law 

EY - Emil C MarburgerEY’s skatteafdeling er en af Danmarks førende og en del af en af verdens bedst koordinerede skatterådgivningsfirmaer, som forstår at kombinere lokal indsigt med regional og global viden. Vi rådgiver vores kunder om deres skattemæssige forpligtelser og klæder dem på til at løse komplekse skattespørgsmål. Vores skatterådgivere sikrer, at virksomheder overholder de konstant omskiftelige krav i skattelovgivningen og regulering på de markeder, hvor de opererer. Vi søger dialogen med SKAT og andre myndigheder og skatteinteressenter om aktuel lovgivning samt aktuelle skatteemner i praksis. Vi vurderer konsekvenserne af politiske overvejelser og deltager i den skattepolitiske debat. Vi bidrager til, at vores kunders forstår og håndterer skatteregnskaber og -rapportering ansvarligt og proaktivt.

Vi tilbyder rådgivning inden for alle skattemæssige og juridiske discipliner – herunder business tax, indirect tax, international tax, transfer pricing, transaction tax, samt lovgivnings- og skattemæssige spørgsmål, der relaterer sig til people advisory services. I Law arbejder vores jurister inden for erhvervs-, handels-, ansættelsesret og finansiel lovgivning arbejder tæt sammen med rådgivere fra andre dele af EY.

Transactions

EY - David DietzVi hjælper organisationer med strategisk at investere, allokere, optimere og sikre deres kapital og rejse nye midler i en omskiftelig verden. Vores transaktionsteam rådgiver om opkøb og fusioner og tilbyder et bredt spektrum af transaktionsrelaterede ydelser. Vores rådgivning omfatter værdiansættelse, skat, due diligence, integration, infrastruktur, kommercielle og operationelle forhold, restrukturereringer samt M&A-mandater.

Når virksomheder er i vækst, skaber de værdi både socialt og økonomisk og sikrer stabilitet og fremgang.

Core business services

Core Business Services udgør vores kompetente stabsfunktioner, der understøtter EY’s forretning målrettet og effektivt. Vi har specialister inden for: Finance; IT; Human Resources; Administrative and Workplace Services; Brand, Marketing and Communications; Knowledge; and Business Development.

Vi arbejder tæt sammen med teams i Assurance, Advisory, Tax og Transactions og skaber værdi for EY’s forretningsområder i overensstemmelse med vores ”purpose” om ’building a better working EY’.

 

En uddannelse der åbner mange døre

Uanset om du vil arbejde som revisor resten af livet eller bruge uddannelsen som springbræt, går du ind ad en dør, der åbner en masse andre.

Med en uddannelse som revisor i baghånden kan du læse og forstå finansiel rapportering og se, hvordan en virksomhed hænger sammen bag tal og resultater. Du lærer at analysere, vurdere og rådgive samtidig med, at du får en attraktiv viden og ikke mindst praktiske erfaringer, der stiller dig i en unik position til resten af din karriere.

Stejl læringskurve og frihed under ansvar
Hos EY vil du opleve en stejl læringskurve og frihed under ansvar – og i takt med at ansvaret vokser, vil du opleve, at der venter dig nye og stadigt mere udfordrende opgaver.

Vi kan byde dig velkommen til en virksomhed med et væld af muligheder, en flad organisation og et godt socialt miljø. Vi har en uformel omgangstone, og der er altid en kollega, som du kan spørge til råds.

Læs mere om dit trainee-program i EY.