Tax & Law

  • Share

Transfer pricing and tax efficient supply chain management

Vi bibringer et globalt perspektiv med udgangspunkt i vores mangeårige erfaring med, hvad der virker inden for transfer pricing and tax effective supply chain management (TESCM).

Vores tværfaglige TESCM-teams yder rådgivning inden for tilrettelæggelse af forsyningskæder, omstrukturering, systemkonsekvenser, transfer pricing, skatter og afgifter, told og regnskab. Vi hjælper med at udvikle og implementere en struktur, som er tilpasset din virksomhed, med at optimere dine processer og med at styre dine handelsomkostninger.

Vores transfer pricing-rådgivere hjælper med at gennemgå, dokumentere, styre og forsvare dine transfer pricing- politikker og -processer, samt tilpasse dem i forhold til din forretningsstrategi. Sammen med dig udvikler vores dygtige medarbejdere en proaktiv, pragmatisk og integreret strategi, som forholder sig til de skattemæssige risici, som virksomheder er eksponeret mod i dag, og hjælper dig med at realisere din virksomheds potentiale.

Vi hjælper inden for følgende områder:

  • Advanced Pricing Agreements (APA)
  • Mutual Agreement Procedure (MAP)
  • Benchmark-studier
  • Transfer pricing-planlægning
  • Transfer pricing-dokumentation
  • Risikostyring i forhold til transfer pricing
  • Tax effective supply chain management
  • Transfer pricing i relation til finansielle serviceydelser
  • Transfer pricing og told

Relateret indhold

EY-2013 Global Transfer Pricing Survey

2013 Global Transfer Pricing Survey

Se hvordan virksomhederne styrer risiciene i en tid, hvor transfer pricing er genstand for nøje granskning verden over.

EY - Transfer pricing information

Hurtig transfer pricing-information

Med vores Worldwide Transfer Pricing Reference Guide kan du hurtigt finde transfer pricing-regler, -praksis og -metoder for mere end 110 lande og områder.

Kontakt os

Henrik Arhnung 
Partner
Tel: +45 5158 2649
 

Connect with us

Gå i dialog med os via vores sociale medier, nyhedsbreve eller webcasts.